Vail Wine & Food Festival

Vail Wine & Food Festival (Agosto 2003)